Monday, December 25, 2017

Trường Đại Học Nha Trang Tuyển Sinh Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

truong dai hoc nha trang

Mã trường: TSN
Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 058 3831148
Website: www.ntu.edu.vnCăn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển năm học 2018, trường đại học Nha Trang tuyển sinh đại học năm 2018.
TT
Mã ngành
Tên ngành
Chỉ tiêu
Tổ hợp xét tuyển


Trình độ đại học
3.000

1
52220201
Ngôn ngữ Anh
140
A01; D01; D14; D15
2
3
52340103
52340101
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
Quản trị kinh doanh 
250
150
A00; A01; D01; D97
4

5
52340103

52340101
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành (chương trình song ngữ Pháp-Việt)
Quản trị kinh doanh 
(chương trình song ngữ Pháp-Việt)
20

20
D03; D64; D70; D97
6
7
8
9
10
52340301
52340121
52340115
52340201
52620115
Kế toán
Kinh doanh thương mại
Marketing
Tài chính - ngân hàng
Kinh tế nông nghiệp
250
80
80
100
50
A00; A01; D01; D96
11
12
52340405
52480201
Hệ thống thông tin quản lý
Công nghệ thông tin
60
120
A00; A01; C01; D01
13
52510103
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
70
A00; A01; C01; D90
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
52510201
52510202
52510203
52510205
52510206
52510301
52520122
52840106
52620399
52620304
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Công nghệ chế tạo máy
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Kỹ thuật tàu thủy
Khoa học hàng hải
Quản lý thuỷ sản
Khai thác thuỷ sản
70
70
70
150
80
120
70
40
70
40
A00; A01; C01; D07
24
52420201
Công nghệ sinh học
60
A00; A02; B00; D08
25
52540101
52540104
52540105
52620301
52620302
52620305
Công nghệ thực phẩm
Công nghệ sau thu hoạch
Công nghệ chế biến thuỷ sản
Nuôi trồng thuỷ sản
Bệnh học thuỷ sản
Quản lý nguồn lợi thuỷ sản
200
70
80
120
60
50
A00; A01; B00; D07
26

27

28

29

30

31
52510406
Công nghệ kỹ thuật môi trường
120
A00; A01; A02; B00
32
52510401
Công nghệ kỹ thuật hoá học
70
A00; B00; C02; D07


Trình độ cao đẳng
600

1
51340103
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành
100
A00; A01; D01; D97
2
3
51340121
51340301
Kinh doanh thương mại
Kế toán
60
100
A00; A01; D01; D96
4
51480201
Công nghệ thông tin
60
A00; A01; C01; D01
5
6
7
51510205
51510206
51510301
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
60
60
60
A00; A01; C01; D07
8
51510103
Công nghệ thực phẩm
100
A00; A01; B00; D08

I.    Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông

II. Phạm vi tuyển sinh (Tuyển sinh trên toàn quốc)

III. Phương thức xét tuyển

Trường đại học Nha Trang sử dụng 3 phương thức xét tuyển
Xét tuyển thẳng theo quy chế hiện hành của bộ giáo dục và đào tạo
Xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia
Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở trung học phổ thông (xét tuyển học bạ); nhà trường sử dụng điểm học bạ của 5 học kỳ đầu của các môn học trung học phổ thông theo tổ hợp xét tuyển
Chú ý: nhà trường xét tuyển dựa trên điểm học bạ của 5 học kỳ đầu ở cấp trung học phổ thông của các môn học tương ứng trong tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu xét tuyển cụ thể như sau:
20% chỉ tiêu ngành nuôi trồng thủy sản, quản lý nguồn lợi thủy sản
40% chỉ tiêu ngành công nghệ chế biến thủy sản, công nghệ kỹ thuật hóa học và công nghệ sau thu hoạch
50% chỉ tiêu ngành khai thác thủy sản, khoa học hàng hải.

IV. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Với phương thức xét tuyển học bạ: thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm trung bình của các môn học theo tổ hợp dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6 điểm với trình độ đại học và 5 điểm với trình độ cao đẳng. Thí sinh có hạnh kiểm đoạt loại khá trở lên.
Với phương thức sử dụng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia: Nhà trường bổ sung điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển khi có kết quả thi trung học phổ thông quốc gia và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của bộ giáo dục và đào tạo.
Nguyên tắc xét tuyển:
Nguyên tắc xét tuyển của trường đại học Nha Trang là sử dụng tổng điểm xét tuyển bằng tổng điểm thi của tổ hợp 3 môn trong tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên khu vực và cộng điểm ưu tiên khu vực, cộng điểm ưu tiên đối tượng. Nhà trường xét trúng tuyển từ cao xuống thấp theo tổ hợp xét tuyển.Trường đại học Nha Trang không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển đối với các ngành xét tuyển.

Trong trường hợp 2 thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng một ngành đăng ký xét tuyển thì nhà trường sử dụng điều kiện xét tuyển phụ tổ hợp xét tuyển theo thứ tự ưu tiên.

Xin Lưu Ý:

Mọi thông tin thắc mắc về tuyển sinh quý phụ huynh và các em học sinh có thể đặt câu hỏi bên dưới hoặc liên hệ để được hỗ trợ và hướng dẫn

Giờ hành chính từ : Thứ 2 đến Thứ 7 từ 7h'30 phút đến 18h00 Hàng ngày.

Điện Thoại Hỗ trợ Hotline 24/7:

No comments:

Post a Comment

Tin Mới Đăng

Designed By Vietnam Education