Sunday, December 31, 2017

Trường Đại Học Trà Vinh Tuyển Sinh Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

truong dai hoc tra vinh


Mã trường: DVT
Địa chỉ: Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0743 855246
Website: www.tvu.edu.vn


Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển năm học 2018, trường đại học Trà Vinh tuyển sinh đại học năm 2018.
Mã ngành
Ngành học
Chỉ tiêu. Xét theo
Tổ hợp môn xét tuyển

KQ thi THPT QG
Phương thức khác
52140201


Giáo dục Mầm non


40


0


Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát
Ngữ văn, Đọc - kể, Hát
Toán, KHXH, Năng khiếu 
52140202


Giáo dục Tiểu học


40


0


Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, GDCD, Tiếng Anh
Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh
52140217

Sư phạm Ngữ văn

40

0

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 
52210201
52210210

-Âm nhạc học
-Biểu diễn nhạc cụ truyền thống
5
5

5
5

Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2 

52210402
Thiết kế công nghiệp
20
20
Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật
Toán, Hoá, Vẽ Mỹ thuật 
52220106

Ngôn ngữ Khme

50

50

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 
52220112

52220340
-Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
-Văn hóa học
50

50
50

50
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

52220201
Ngôn ngữ Anh
100
100
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Lịch sử, Tiếng Anh 
52310201

Chính trị học

100

100

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
52310101
52340101
52340201
52340301
-Kinh tế
-Quản trị kinh doanh
-Tài chính – Ngân hàng
-Kế toán
50
175
200
200
50
175
200
200
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Vật lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52340103

52340406

-Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
-Quản trị văn phòng

200

200

200

200

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Địa lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
52380101


Luật


200


200


Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52430122

Khoa học vật liệu

25

25

Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh
52460112

Toán ứng dụng

50

50

Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh  
52480201


Công nghệ thông tin


60


60


Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Vật lí
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
52510201


Công nghệ kỹ thuật cơ khí40


40


Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Vật lí
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
52510102

52510301

52510303

52580205

-Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
-Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
-Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
-Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
30

60

30

60

30

60

30

60

Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Vật lí 52510401

52540101
-Công nghệ kỹ thuật hóa học
-Công nghệ thực phẩm
50

60
50

60
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
52520320

Kỹ thuật môi trường

60

60

Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh 
52620101
52620301
52640101
-Nông nghiệp
-Nuôi trồng thủy sản
-Thú y
30
30
70
30
30
70
Toán, Vật lí, Sinh học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh 
52720101
52720501
52720601
-Y đa khoa
-Điều dưỡng
-Răng - Hàm - Mặt
100
15
40
0
15
0
Toán, Hóa học, Sinh học  

52720301
52720332
52720401
-Y tế công cộng
-Xét nghiệm y học
-Dược học
15
15
80
15
15
0
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
  
52760101


Công tác xã hội


50


50


Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
Ngữ văn, Toán, Địa lí
Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh
Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh

I.    Đối tượng tuyển sinh

Những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia theo hình thức giáo dục chính quy hoặc hình thực giáo dục thường xuyên. Đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo.

II. Phạm vi tuyển sinh

Trường đại học Trà Vinh tuyển sinh trên cả nước

III. Phương thức tuyển sinh (xét tuyển, thi tuyển, thi tuyển kết hợp xét tuyển)

IV. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông: Thí sinh có điểm trung bình chung, tức tổng điểm tổng kết cả năm học lớp 12 của từng môn học trong tổ hợp môn phải đạt từ 6,0 trở lên đối với trình độ đại học theo thang điểm 10.
Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do bộ giáo dục và đào tạo quy địnhj.
Xét tuyển kết hợp với thi môn năng khiếu: Với các thí sinh sử dụng kết quả điểm thi của các môn văn hóa là kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thi ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do bộ giáo dục và đào tạo quy định.
Với thí sinh sử dụng điểm thi của các môn văn hóa là kết quả học tập trung học phổ thông không áp dụng với ngành giáo dục mầm non thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng theo điểm chung bình chung của từng môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải đạt 6,0 trở lên.
Nguyên tắc xét tuyển
Nhà trường sẽ xét theo từng ngành, từng tổ hợp môn và lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.
Điểm trúng tuyển được dựa trên tiêu chí: chỉ tiêu của ngành và số thí sinh được tuyển thẳng (kể cả số học sinh dự bị của trường, học sinh các trường Dự bị đại học được giao về, học sinh thuộc diện xét tuyển thẳng), số lượng hồ sơ thí sinh nộp vào trường và điểm xét tuyển của thí sinh cộng với điểm ưu tiên nếu có. Thì điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Với những thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ. Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
Tiêu chí phụ trong xét tuyển
Điều kiện 1: được áp dụng để xét tuyển trong trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển như nhau dẫn đến vượt chỉ tiêu, cụ thể như sau:
Ngành Y đa khoa, Điều dưỡng, Răng – Hàm – Mặt,: xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Sinh học cao hơn.
Ngành Sư phạm ngữ văn, Chính trị học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Khmer, Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam, Luật, Quản trị văn phòng, Văn hóa học, Công tác xã hội: nhà trường xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn.
Ngành Xét nghiệm y học, Y tế công cộng, Dược học, Công nghệ kỹ thuật hóa học: xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Hóa học cao hơn.
Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Giáo dục mầm non: nhà trường xét ưu tiên thí sinh có điểm Năng khiếu cao hơn.
Các ngành còn lại: xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Toán cao hơn. 
Điều kiện 2: Trong trường hợp vẫn còn thí sinh có điểm bằng nhau, Hội đồng tuyển sinh sẽ xét ưu tiên thí sinh có điểm môn Tiếng Anh cao hơn.

V. Hồ sơ xét tuyển

·        Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường đại học Trà Vinh
·        Các giấy tờ xác nhận quyền ưu tiên nếu có
·        Một phong bì có dãn sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người nhận
·        Bản sao học bạ trung học phổ thông

VI. Chính sách ưu tiên

Theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo

Xin Lưu Ý:

Mọi thông tin thắc mắc về tuyển sinh quý phụ huynh và các em học sinh có thể đặt câu hỏi bên dưới hoặc liên hệ để được hỗ trợ và hướng dẫn

Giờ hành chính từ : Thứ 2 đến Thứ 7 từ 7h'30 phút đến 18h00 Hàng ngày.

Điện Thoại Hỗ trợ Hotline 24/7:

No comments:

Post a Comment

Tin Mới Đăng

Designed By Vietnam Education