Monday, December 25, 2017

Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Tuyển Sinh Năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

truong dai hoc pham van dong

Mã trường: DPQ
 Địa chỉ: Đường Phan Đình Phùng (nối dài), thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 3713123
Website: www.pdu.edu.vnvào chỉ tiêu xét tuyển năm học 2018, trường đại học Phạm Văn Đồng tuyển sinh đại học năm 2018.
TT
Ngành học
Mã ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
Chỉ tiêu (700)
Các ngành đào tạo Đại học

PT1
PT2
1
ĐHSP Tin học
52140210
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
45
5
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D72)
2
ĐHSP Vật lý
52140211
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
90
10
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, KHtự nhiên, Tiếng Anh (D90)
3
ĐHSP Ngữ văn
52140217
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)
90
10
Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh (D78)
4
ĐHSP Tiếng Anh
52140231
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
99
11
Ngữ văn, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D72)
Toán, KH xã hội, Tiếng Anh (D96)
5
ĐH Công nghệ thông tin
52480201
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
70
30
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D72)
6
ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
52510201
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
98
42
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
 7
ĐH Ngôn ngữ Anh
52220201
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
70
30
Ngữ văn, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D72)
Toán, KH xã hội, Tiếng Anh (D96)
Các ngành đào tạo Cao đẳng sư phạm
700

PT1
Cao đẳng Giáo dục Mầm non
51140201
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu Giáo dục Mầm non (Đọc, Kể diễn cảm và hát) (M00)
90
2
Cao đẳng Giáo dục Tiểu học
51140202
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
36
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)
Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh (D78)
Cao đẳng Giáo dục thể chất
51140206
Toán, Sinh học, Năng khiếu Thể dục - Thể thao (Chạy 60 m xuất phát cao, bật xa tại chỗ, bóp lực kế) (T00)
36
CĐSP Toán
51140209
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
45
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
5
CĐSP Tin học
51140210
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
36
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D72)
6
CĐSP Vật lý
51140211
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
45
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
7
CĐSP Hóa học
51140212
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
36
Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
8
CĐSP Sinh học
51140213
Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
36
Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
 9
CĐSP Ngữ văn
51140217
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)
36
Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh (D78)
 10
CĐSP Lịch sử
51140218
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)
36
Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh (D78)
 11
CĐSP Địa lý
51140219
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)
45
Ngữ văn, KH xã hội, Tiếng Anh (D78)
12
CĐSP Âm nhạc
51140221
Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1(xướng âm giọng đô trưởng), Năng khiếu Âm nhạc 2 (Hát một ca khúc Việt Nam) (N00)
36
13 
CĐSP Mỹ Thuật
51140222
Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1(vẽ tượng chân dung, vẽ tĩnh vật), Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2 (vẽ theo chủ đề nông thôn, biển đảo) (H00)
36
14
CĐSP Tiếng Anh
51140231
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
36
Ngữ văn, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D72)
Toán, KH xã hội, Tiếng Anh (D96)
Các ngành đào tạo Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật
400
1
CĐ Quản trị kinh doanh
C340101
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
40
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D72)
2
CĐ Tài chính - Ngân hàng
C340201
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
40
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D72)
3
CĐ Kế toán
C340301
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
40
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D72)
4
CĐ Công nghệ thông tin
C480201
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
70
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)
Ngữ văn, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D72)
5
CĐ Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
C510201
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
70
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
6
CĐ Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
C510301
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
70
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D90)
7
CĐ Công nghệ Kỹ thuật môi trường
C510406
Toán, Vật lý, Hóa học (A00)
70
Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01)
Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh (D90)

I.    Đối tượng tuyển sinh

Những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên hoặc hệ giáo dục chính quy theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo.

II. Phạm vi tuyển sinh

Trường đại học Phạm Văn Đồng tuyển sinh trên toàn quốc. Đối với ngành sư phạm chỉ tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Quảng Ngãi.

III. Phương thức xét tuyển

Trường đại học Phạm Văn Đồng xét tuyển theo hai phương thức:
Phương thức 1: xét tuyển theo điểm thi trung học phổ thông quốc gia. Đối với phương thức này áp dụng cho tất cả các đợt xét tuyển dành cho các thí sinh xét tuyển vào học các ngành đào tạo bậc đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển của phương thức này là tổng điểm của các môn thi trung học phổ thông quốc gia tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành đào tạo cộng với tổng điểm ưu tiên.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào điểm tổng kết các môn học lớp 12 theo học bạ trung học phổ thông. Phương thức này áp dụng cho tất cả các đợt xét tuyển dành cho thí sinh xét tuyển vào các ngành đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng.
Điểm xét tuyển:điểm trung bình của 3 môn học lớp 12 tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành đào tạo phải lớn hơn hoặc bằng 6 điểm cộng với điểm ưu tiên theo đối tượng hoặc theo khu vực.
Với ngành giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật bậc cao đẳng thì các thí sinh phải thi các môn thi năng khiếu mới đủ điều kiện để xét tuyển theo hai phương thức trên

IV. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo

Xin Lưu Ý:

Mọi thông tin thắc mắc về tuyển sinh quý phụ huynh và các em học sinh có thể đặt câu hỏi bên dưới hoặc liên hệ để được hỗ trợ và hướng dẫn

Giờ hành chính từ : Thứ 2 đến Thứ 7 từ 7h'30 phút đến 18h00 Hàng ngày.

Điện Thoại Hỗ trợ Hotline 24/7:

No comments:

Post a Comment

Tin Mới Đăng

Designed By Vietnam Education