Wednesday, December 20, 2017

Trường Đại Học Bách Khoa ĐH Đà Nẵng Tuyển Sinh 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TUYỂN SINH  ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

truong dai hoc bach khoa dai hoc da nang

Mã trường: DDK
Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3842 308
Website: http://www.dut.edu.vn
Căn cứ vào chỉ tiêu xét tuyển năm học 2018, trường đại học bách khoa đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học năm 2018.
TT
Tên ngành
Mã ĐK
 xét tuyển
Chỉ tiêu
Tổ hợp xét tuyển
Tiêu chí phụ đối với các TS cùng điểm

Nhóm ngành I:
1
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Chuyên ngành SPKT điện - điện tử)
52140214
36
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý

Nhóm ngành IV:
2
Công nghệ sinh học
52420201
65
1. Toán + Hóa + Lý
2. Toán + Hóa + Anh
3. Toán + Hóa + Sinh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa

Nhóm ngành V:
3
Công nghệ thông tin
52480201
185
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
4
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Anh)
52480201CLC1
45
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
5
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao ngoại ngữ Nhật)
52480201CLC2
45
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
3. Toán + Lý + Nhật
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
6
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
52510105
60
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
7
Công nghệ chế tạo máy
52510202
130
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
8
Quản lý công nghiệp
52510601
70
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
9
Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí động lực)
52520103
140
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
10
Kỹ thuật cơ - điện tử
52520114
140
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
11
Kỹ thuật nhiệt (Gồm các chuyên ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ thuật năng lượng & môi trường)
52520115
150
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
12
Kỹ thuật tàu thủy
52520122
60
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
13
Kỹ thuật điện, điện tử
52520201
170
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
14
Kỹ thuật điện, điện tử (Chất lượng cao)
52520201CLC
90
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
15
Kỹ thuật điện tử & viễn thông
52520209
180
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
16
Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao)
52520209CLC
45
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
17
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa
52520216
100
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
18
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao)
52520216CLC
90
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
19
Kỹ thuật hóa học
52520301
80
1. Toán + Hóa + Lý
2. Toán + Hóa  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa
20
Kỹ thuật môi trường
52520320
80
1. Toán + Hóa + Lý
2. Toán + Hóa + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa
21
Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng cao)
52520604CLC
45
1. Toán + Hóa + Lý
2. Toán + Hóa + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa
22
Công nghệ thực phẩm
52540102
85
1. Toán + Hóa + Lý
2. Toán + Hóa + Anh
3. Toán + Hóa + Sinh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa
23
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)
52540102CLC
45
1. Toán + Hóa + Lý
2. Toán + Hóa + Anh
3. Toán + Hóa + Sinh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa
24
Kiến trúc (Chất lượng cao)
52580102CLC
90
1. Vẽ + Toán + Văn
2. Vẽ + Toán + Lý
3. Vẽ + Toán + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Vẽ, Toán
25
Kỹ thuật công trình xây dựng
52580201
215
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
26
Kỹ thuật công trình thủy
52580202
110
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
27
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
52580205
135
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
28
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao)
52580205CLC
45
1. Toán + Lý + Hóa
2. Toán + Lý + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
29
Kỹ thuật xây dựng - chuyên ngành Tin học xây dựng
52580208
50
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
30
Kinh tế xây dựng
52580301
120
1. Toán +  Lý + Hóa
2. Toán + Lý  + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý
31
Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông
52905206
90
1. Anh*2 + Toán + Lý
2. Anh*2 + Toán + Hóa
Ưu tiên theo thứ tự: Anh, Toán
32
Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng
52905216
50
1. Anh*2 + Toán + Lý
2. Anh*2 + Toán + Hóa
Ưu tiên theo thứ tự: Anh, Toán
33
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV)
PFIEV
100
1. Toán*3 + Lý*2 + Hóa
2. Toán*3 + Lý*2 + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Lý

Nhóm ngành VII:
34
Quản lý tài nguyên & môi trường
52850101
65
1. Toán + Hóa + Lý
2. Toán + Hóa + Anh
Ưu tiên theo thứ tự: Toán, Hóa

I.    Đối tượng tuyển sinh

Là các thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông, có bài thi môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển. Đặc biệt với ngành kiến trúc các thí sinh phải thi thêm môn thi năng khiếu do hội đồng tuyển sinh của đại học Đà Nẵng tổ chức.

II. Phạm vi tuyển sinh (Tuyển sinh trên cả nước).

III. Phương thức tuyển sinh

Trường đại học Bách khoa đại học Đà Nẵng tổ chức phương thức tuyển sinh dựa theo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia. Riêng đối với ngành kiến trúc, các thí sinh thêm môn vẽ mỹ thuật là môn thi năng khiếu. Hình thức thi là vẽ tĩnh vật.

IV. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Trường đại học Bách khoa đại học Đà Nẵng tuyển sinh những thí sinh có tổng điểm khi chưa nhân hệ số các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển từ 16 điểm trở lên.

V. Chính sách ưu tiên xét tuyển

Nhà trường xét tuyển ưu tiên theo thứ tự:
Tuyển thẳng: Nhà trường tuyển thẳng các thí sinh đủ yêu cầu  theo quy chế tuyển sinh hiện hành, cho đến khi đạt số chỉ tiêu tuyển thẳng tối đa đối với tất cả các ngành.
Ưu tiên xét tuyển: Ưu tiên xét tuyển các thí sinh đủ yêu cầu theo quy chế tuyển sinh do bộ giáo dục và đào tạo ban hành cho đến khi đạt số chỉ tiêu tuyển thẳng tối đa đối với tất cả các ngành
Xét tuyển các thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông và dựa trên kết quả thi trung học phổ thông quốc gia

VI. Chính sách ưu đãi đối với sinh viên

Trường đại hoc Bách khoa đại học Đà Nẵng áp dụng các chính sách ưu tiên cho các thí sinh có điểm thi tuyển sinh cao không tính điểm ưu tiên, cụ thể dành cho các ban thí sinh có tổng điểm các môn thi từ 26 điểm trở lên. Các bạn sẽ được ưu tiên tuyển chọn đi học nước ngoài theo chương trình học trao đổi sinh viên. Trong năm học đầu tiên: các sinh viên được cấp học bổng toàn phần, được bố trí ở ký túc xá của trường. Bên cạnh đấy, các sinh viên còn được hỗ trợ phí sinh hoạt là 500.000 đồng/ thàng; được ưu tiên xét nhận học bổng do cá nhân tổ chức tài trợ cho sinh viên có những thành tích học tập xuất sắc và kết  quả rèn luyện tốt.
Các năm học tiếp,  các bạn sẽ tiếp tục được ưu đãi như năm thứ nhất, nếu sinh viên duy trì được thành tích học tập xuất sắc và kết quả rèn luyện tốt. Đồng thời những sinh viên đó cũng sẽ được ưu tiên trong việc chọn đề tài nguyên cứu khoa học

Xin Lưu Ý:

Mọi thông tin thắc mắc về tuyển sinh quý phụ huynh và các em học sinh có thể đặt câu hỏi bên dưới hoặc liên hệ để được hỗ trợ và hướng dẫn

Giờ hành chính từ : Thứ 2 đến Thứ 7 từ 7h'30 phút đến 18h00 Hàng ngày.

Điện Thoại Hỗ trợ Hotline 24/7:

No comments:

Post a Comment

Tin Mới Đăng

Designed By Vietnam Education